<<

Financiële steun die helpt

Het gaat vooral om financiële steun.
Met een klein beetje meer geld kan af en toe iets extra's worden gedaan voor de leefomstandigheden en het levensgeluk van de bewoners.

U kunt ons steunen!
Door periodiek of eenmalige giften, schenkingen, sponsoring, subsidies of legaten.
Elk bedrag is meer dan welkom.
Stichting "Vrienden van de Weegbree" valt onder een gunstig belastingtarief (ANBI). Schenkingen en legaten komen dus geheel ten goede aan de bewoners.
Het bestuur van Stichting "Vrienden van de Weegbree" dankt U hartelijk voor uw bijdrage.
Een Stichting met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is sinds 1 januari 2014 verplicht om inzage te verschaffen over de samenstelling van het bestuur, het beleidsplan, financiën enz.

Mocht u overwegen onze stichting financieel te steunen door periodieke of eenmalige giften, schenkingen, sponsoring, subsidies of legaten, dan bent u verzekerd van een gunstig belastingtarief.

Alle gegevens m.b.t. de ANBI zijn te vinden op de site:
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-de-weegbree.


<< terug